สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำพัฒนาการ: เมื่อกีฬาเข้ามามีบทบาท

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำพัฒนาการ: เมื่อกีฬาเข้ามามีบทบาท

การแทรกแซงที่สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำผสมผสานกีฬาและการพัฒนามีมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ David Blough กรรมการบริหาร และ Arnaud Roy ผู้ช่วยโครงการของ NGO Play International กีฬาเป็นเครื่องมือที่

เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนา โดยเฉพาะในด้านการศึกษา

ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา การดำเนินงานด้านการศึกษาและด้านมนุษยธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนา การดำเนินการ “กีฬาและการพัฒนา” เหล่านี้ยังคงก่อให้เกิดคำถามเดียวกัน: กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร David Blough กรรมการบริหาร และ Arnaud Roy ผู้ช่วยโครงการของ NGO PLAY Internationalมาดูที่มาของกีฬาและการพัฒนา และธรรมชาติของความเชื่อมโยงระหว่างกันกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา: ประวัติศาสตร์แห่งการยอมรับกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาใช้ทฤษฎีกีฬาที่เป็นประโยชน์โดยที่การเล่นกีฬาไม่ใช่วัตถุประสงค์ สิ่งสำคัญคือผลกระทบที่มีต่อบุคคล ความสัมพันธ์กับสังคม และต่อสังคมเอง ตามหลักการนี้ กีฬาจึงไม่ใช่

จุดจบในตัวมันเอง แต่เป็นวิถีทาง ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2439 การฟื้นตัวของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้รับการพิสูจน์ด้วยวิสัยทัศน์เดียวกันนี้ จุดมุ่งหมายของอุดมคติโอลิมปิกที่ปิแอร์ เดอ คูแบร์แตงยึดถือไม่ใช่เพียงการเล่นกีฬา แต่กีฬาเป็นข้ออ้างเพื่อสันติภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม จนถึงปี 1970 การเชื่อมโยงระหว่างโอลิมปิกกับการพัฒนา ต้องขอบคุณยูเนสโก กีฬาและผลงานที่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมของเอเจนซี่ในบริบทของสิทธิพิเศษทางการศึกษา แต่จุดเปลี่ยนจริงๆมาในปี 1971 ทศวรรษการพัฒนาแห่งสหประชาชาติครั้งที่สองได้กำหนดให้บุคคลนี้เป็นศูนย์กลางของความช่วยเหลือด้านการพัฒนา รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับทุกคน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้เปิดประตูสู่การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ยูเนสโกได้กลายเป็นคลังสมอง

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผ่านกีฬาและการกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในปี 2501 ด้วยการก่อตั้งสภาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาระหว่างประเทศซึ่งรายงาน สำหรับ René Maheu อธิบดีองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี 2504 ถึง 2517 “ บรรดาผู้ที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของทศวรรษการพัฒนาแห่งสหประชาชาติครั้งที่สองซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ทรัพยากรมนุษย์จะต้องคำนึงถึงทุกสิ่งที่กีฬาสามารถทำได้ นำมาซึ่งความก้าวหน้าในการศึกษา วัฒนธรรม และชีวิตทางสังคม” ทว่าเป็นเพียงในปี 2000 ที่มีการนำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) มาใช้ซึ่งการพัฒนาผ่านกีฬาได้รับการยอมรับว่าถูกต้องตามกฎหมาย เป็นครั้งแรกที่ Adolf Ogi ที่ปรึกษาพิเศษด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ได้รับแต่งตั้งให้รับราชการเลขาธิการ

สหประชาชาติความชอบธรรมโดยสถาบันระหว่างประเทศนี้เป็นแรงผลักดันใหม่ให้กับผู้ให้ความช่วยเหลือระดับนานาชาติที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา แนวทางด้านกีฬาเป็นที่ยอมรับว่าเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันการพัฒนา ในเดือนเมษายน 2017 องค์กรพัฒนาเอกชน 537 แห่งที่เชี่ยวชาญในสาขานี้ได้รับการจดทะเบียนในเว็บไซต์sportanddev.orgเทียบกับ 18 แห่งในปี 2000 (ใน Levermore and Beacom, Sport and Development, 2009)ยึดถือไม่ใช่เพียงการเล่นกีฬา แต่กีฬาเป็นข้ออ้างเพื่อสันติภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม จนถึงปี 1970 การเชื่อมโยงระหว่างโอลิมปิกกับการพัฒนา ต้องขอบคุณยูเนสโก กีฬาและผลงานที่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมของเอเจนซี่ในบริบทของสิทธิพิเศษทางการศึกษา แต่จุดเปลี่ยนจริงๆมาในปีสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ